HOME     NIEUW     PROJECTEN     BUREAU     CONTACT  

BUREAU

GERUIME TIJD WERK IK ALS ZELFSTANDIG ARCHITECT/STEDENBOUWKUNDIGE EN WORDT IK DOOR PARTICULIEREN, ARCHITECTENBUREAUS, KUNSTENAARS, MUSEA, GEMEENTEN EN ALLERLEI MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES UITGENODIGD OM IN EEN VROEG STADIUM ‘AAN TE SCHUIVEN’ EN DEEL TE NEMEN AAN DE BASALE PLANVORMING.

HET GAAT DAARBIJ DIKWIJLS OM VRAAGSTUKKEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET ZOWEL NIEUWBOUW ALS TRANSFORMATIE VAN BESTAANDE BOUW – HERBESTEMMING VAN WINKELPANDEN, KANTOREN, KERKEN EN FABRIEKEN – EN HERSTRUCTURERING VAN EEN WIJK OF STADSDEEL.

 

ESSENTIA

IN MIJN BENADERING VAN DE INDIVIDUELE OPGAVE ZOEK IK NIET ZOZEER NAAR EEN SPECIFIEK OF EIGEN HANDSCHRIFT, MAAR GA IK VOORAL UIT VAN DE BETEKENIS VAN HET BETOOG – DE BEOOGDE INGREEP - EN DE KRACHT VAN HET PROGRAMMA, DE SOCIALE EN FYSIEKE STRUCTUUR ALS OOK DE CULTUREEL-HISTORISCHE WAARDE VAN DE CONTEXT.

 

DUURZAAM ONDERNEMEN

IN DIT PROCES HOUD IK REKENING MET HET BEOOGDE FINANCIËLE RAAMWERK EN ZET IK IN OP DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERBETEREND ONDERNEMEN.

 

SPECIALISME

- ARCHITECTONISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE VISIE
- ARCHITECTONISCH EN STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
- BOUWKUNDIGE UITWERKING (VERGUNNINGEN)
- BEGELEIDING REALISATIE

 

OPDRACHTGEVERS

- JO COENEN
- ODEON ARCHITECTEN
- JOHN KÖRMELING
- STICHTING ARRACHMA MOSKEE
- EINDHOVEN MUSEUM/PREHISTORISCH DORP
- SPEELTUIN HELMOND-WEST
- GEMEENTE EINDHOVEN
- STICHTING RUIMTE EINDHOVEN

 

@ ARCHITECTERIE.NL