HOME     NIEUW     PROJECTEN     BUREAU     CONTACT  

PROFIEL

DE ARCHITECTERIE IS EEN KLEIN ARCHITECTENBUREAU UIT EINDHOVEN, DAT ZICH BEZIGHOUDT MET BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE EN ARCHITECTONISCHE VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN ZOWEL NIEUWBOUW ALS TRANSFORMATIE VAN BESTAANDE BOUWWERKEN. DE SPECIFIEKE DOMEINEN WAARBINNEN DE ARCHITECTERIE OPEREERT ZIJN ONDER ANDERE CULTUUR, MONUMENTEN, ERFGOED, NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE EN TRANSFORMATIE (HERBESTEMMING).

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ACHITECTERIE OMVATTEN HET GEHELE PROCES VAN BOUWEN: VAN HET PRILLE IDEE TOT DE OPLEVERING VAN EEN PROJECT. DE ARCHITECTERIE HEEFT ERVARING MET ONDER ANDERE SCHETSONTWERPEN, REKENMODELLEN, HAALBAARHEIDSSTUDIES, INITIATIEFPLANNEN (OMGEVINGSVERGUNNING), BOUWTECHNISCHE UITWERKING EN BOUWBEGELEIDING.

ONDER DE OPDRACHTGEVERS VAN DE ARCHITECTERIE BEVINDEN ZICH PARTICULIEREN, ARCHITECTENBUREAUS, KUNSTENAARS, MUSEA, MAKELAARS, PROJECTONTWIKKELAARS, GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN ALLERLEI CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES.

 

VISIE

ARCHITECTUUR GAAT VOLGENS DE ARCHITECTERIE NIET ZOZEER OM EEN HERKENBAAR HANDSCHRIFT (BRANDING), MAAR VEELEER OM HET CREËREN VAN EEN GEPASTE 'ENVIRONMENT', WELK CONTEXTGEVOELIG IS EN ZODOENDE UNIEK IN ZIJN GEDAANTE. ARCHITECTUUR IS NAMELIJK ENKEL HET RUIMTELIJKE ANTWOORD OP EEN SPECIFIEKE BEHOEFTE OF EEN FYSIEKE VERTOLKING VAN EEN IDEE OF CONCEPTIE. DE ARCHITECTERIE ZOEKT DAAROM NAAR EEN OORSPRONKELIJKHEID VAN HET IDEE EN HECHT BELANG AAN EEN DUURZAME VOORTZETTING VAN DE AANWEZIGE AUTHENTIEKE WAARDE(N) IN DE NIEUWE TIJD.

 

WERKWIJZE

DE ARCHITECTERIE BETRACHT EEN OPEN EN ONDERZOEKENDE HOUDING, WAARBIJ IN BEGINSEL 'ALLE OPTIES OPEN ZIJN', EN WERKT GAANDEWEG STAPSGEWIJS IN EEN LEVENDIGE DIALOOG MET DE OPDRACHTGEVERS EN BELANGHEBBENDEN TOE NAAR EEN EENDUIDIGE EN DUURZAME OPLOSSING.

 

DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

DE ARCHITECTERIE IS ZICH BEWUST VAN DE UITDAGINGEN VAN DE HUIDIGE TIJD EN ZET IN OP DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.

 

KOSTEN

VOOR EEN INDICATIE VAN DE KOSTEN HANTEERT DE ARCHITECTERIE IN BEGINSELS DE UITGANGSPUNTEN HONORARIUM VAN DE VERENIGING EIGEN HUIS (WEBSITE EIGEN HUIS). EEN EERSTE INVENTARISEREND GESPREK IS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTENLOOS.

 

SERGE COUMANS, ARCHITECT (IR.)

 

EXPERTISES

- LANDSCHAPPELIJK REKENMODEL
- LANDSCHAPPELIJK VISIE
- LANDSCHAPPELIJK SCHETSONTWERP
- LANDSCHAPPELIJK INITIATIEFPLAN
- LANDSCHAPPELIJK ONTWERP

- STEDENBOUW HAALBAARHEIDSSTUDIE
- STEDENBOUW REKENMODEL
- STEDENBOUW VISIE
- STEDENBOUW SCHETSONTWERP
- STEDENBOUW INITIATIEFPLAN
- STEDENBOUW ONTWERP

- ARCHITECTUUR HAALBAARHEIDSONDERZOEK
- ARCHITECTUUR REKENMODEL
- ARCHITECTUUR VISIE
- ARCHITECTUUR SCHETSONTWERP
- ARCHITECTUUR VERBOUWING
- ARCHITECTUUR NIEUWBOUW
- ARCHITECTUUR HERBESTEMMING
- ARCHITECTUUR TRANSFORMATIE

- INTERIEURARCHITECTUUR HAALBAARHEIDSSTUDIE
- INTERIEURARCHITECTUUR SCHETSONTWERP
- INTERIEURARCHITECTUUR ONTWERP

- HISTORISCH BOUWEN
- MONUMENT RENOVATIE
- MONUMENT TRANSFORMATIE

- BOUWKUNDE UITWERKING
- BOUWKUNDE ONTWERP
- OMGEVINGSVERGUNNING
- BEGELEIDING EN REALISATIE

 

OPDRACHTGEVERS

- JO COENEN
- ODEON ARCHITECTEN
- JOHN KÖRMELING
- STICHTING ARRACHMA MOSKEE DEN BOSCH
- EINDHOVEN MUSEUM/PREHISTORISCH DORP
- SPEELTUIN HELMOND-WEST
- GEMEENTE EINDHOVEN
- CITY GAMING EINDHOVEN
- STUDIO040 OMROEP EINDHOVEN
- HAS HOGESCHOOL VENLO / DEN BOSCH
- WALTHER VASTGOED
- METROPOLIS VASTGOEDONTWIKKELING
- STICHTING RUIMTE EINDHOVEN