HOME     NIEUW     PROJECTEN     BUREAU     CONTACT  

NIEUWE HISTORIE
MASTERPLAN HOOFDSTRUCTUUR ERFGOEDPARK 2030


TYPE PROJECT: ONTWERP/ONDERZOEK
LOCATIE: EINDHOVEN
OPDRACHTGEVER: ERFGOEDPARK EINDHOVEN MUSEUM
JAAR: 2017
STATUS: HAALBAARHEIDSONDERZOEK


2017

2030

@ ARCHITECTERIE.NL